ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

15.07.2010

м. Київ

№ 281

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків

 

 

 

 

Відповідно до статей  4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків і отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за 2010 рік:

№ 1-опт (річна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі";

№ 11-мтп (паливо) (річна) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт";

№ 11-мтп (вер) (річна) "Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів";

№ 4-мтп (піврічна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти";

№ 4-мтп (св) (піврічна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти";

№ 11-мтп (піврічна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії";

№ 11-ер (піврічна) "Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії";

№ 1-біржа (квартальна) "Звіт про діяльність біржі".

1.2. Зі звіту за січень 2011 року:

№ 1-опт (місячна) "Звіт про обсяг оптового товарообороту";

№ 4-мтп (місячна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти".

1.3. Зі звіту за І квартал 2011 року – № 1-опт (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі".

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб.

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність:

5.1. З 1 січня 2011 року  наказ Держкомстату від 20.07.2009 № 276 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків" у частині затвердження форм державних статистичних спостережень № 3-мтп (річна),  № 1-опт (річна), № 11-мтп (паливо) (річна), № 11-мтп (вер) (річна), № 14-мтп (річна), № 4-мтп (піврічна), № 4-мтп (св) (піврічна), № 11-мтп (піврічна), № 11-ер (піврічна), № 1-біржа (квартальна), № 1-опт (квартальна).

5.2. З 1 лютого 2011 року наказ Держкомстату від 20.07.2009 № 276 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко