ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

16.07.2010

м. Київ

№ 283

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами і послугами

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України „Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами та послугами й отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами і послугами, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за січень 2011 року –  № 5-ЗЕЗ (місячна) „Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування”.

1.2. Зі звіту за І квартал 2011 року:

№ 14-ЗЕЗ (квартальна) „Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів і членів екіпажу”.

№ 9-ЗЕЗ (квартальна) „Звіт про експорт (імпорт) послуг”.

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 5-ЗЕЗ – на юридичних осіб, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

2.2. № 14-ЗЕЗ – на юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами.

2.3. № 9-ЗЕЗ – на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи-резиденти України, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами.

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 лютого 2011 року наказ Держкомстату від 18.08.2009 № 314 „Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами і  послугами”.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко