ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

22.07.2010

м. Київ

№ 291

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-послуги (нерухомість) (річна)

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики нерухомості й отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію зі звіту за 2010 рік форму державного статистичного спостереження № 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю", що додається.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, для яких посередницькі послуги в угодах з нерухомістю є основним видом економічної діяльності.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2011 року наказ Держкомстату від 07.07.2009 № 235 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики нерухомості" в частині затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко