ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

26.07.2010

м. Київ

№ 296

 

 

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (буд) ”Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві”

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України ”Про державну статистику”, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики цін та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (буд) ”Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві”, затвердженої наказом Держкомстату від 05.10.2009 № 366, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.10.2009 за № 975/16991, такі зміни:

1.1. У пункті 1.1 розділу І слова ”(товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних на матеріальні цінності, рахунків за використану електроенергію тощо)” виключити.

1.2. Пункт 2.6 розділу ІІ виключити.

2. Цей наказ набирає чинності з 1 лютого 2011 року.

3. Департаменту статистики цін (Драговоз О.М.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести Інструкцію зі змінами, внесеними цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко