ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

27.07.2010

м. Київ

№ 305

 

 

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-громадська організація „Звіт про діяльність громадської організації”

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України  „Про державну статистику”, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики послуг та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-громадська організація „Звіт про діяльність громадської організації”, затвердженої наказом Держкомстату від 1 жовтня 2007 року  № 365, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2007 року за № 1185/14452, такі зміни:

У главі 3:

друге речення абзацу другого підпункту 3.4.1 пункту 3.4 виключити;

в абзацах другому, шостому підпункту 3.4.2 пункту 3.4 та в абзаці дев'ятому пункту 3.7 слова „капітальні вкладення” замінити словами „капітальні інвестиції”;

в абзаці третьому підпункту 3.5 слова та цифри „розділів І та ІІ” замінити словом та цифрою „розділу І”;

в абзаці четвертому пункту 3.5 слова та цифри „повинні відповідати сумі даних рядка 01 „Кількість організацій”, граф 1-7” замінити словами та цифрами „повинні відповідати сумі даних рядка 01 „Кількість організацій” граф 4-7 з урахуванням центрального органу як одного”.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко