ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

  (Держкомстат України)

НАКАЗ

 

 

03.08.2010

Київ

311

 

 

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України Про державну статистику, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики житлових умов і отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) “Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії”, затвердженої наказом Держкомстату від 21.07.2008 № 249, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.08.2008 за № 743/15434, такі зміни:

1.1. Абзац перший пункту 1.2 розділу І викласти у такій редакції:

“1.2. Звіт за формою державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) “Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії” (далі – Звіт) заповнюють юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги, які:”.

1.2. Абзац третій пункту 2.1 розділу ІІ після слів “та електроенергії” доповнити словами “у цілих числах”.

 

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) “Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергіївикористовувати Інструкцію зі змінами, затвердженими цим наказом.

 

3. Департаменту статистики послуг (Самченко І.М.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести Інструкцію зі змінами, затвердженими цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

 

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко