ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

03.08.2010

м. Київ

№ 312

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-курорт (один раз на рік) "Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) закладу"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень із питань діяльності санаторно-курортних (оздоровчих) закладів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити    форму    державного    статистичного   спостереження   № 1-курорт (один раз на рік) "Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) закладу за 20__/__ рік" зі статистики діяльності санаторно-курортних (оздоровчих) закладів, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2010/11 рік.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на санаторно-курортні (оздоровчі) заклади, а також підприємства й організації, на балансі яких є санаторно-курортні (оздоровчі) заклади.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2011 року наказ Держкомстату від 20.08.2009 № 321 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-курорт "Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) закладу".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко