ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

  (Держкомстат України)

НАКАЗ

 

 

10.08.2010

Київ

322

 

 

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-житлофонд (річна)

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики нерухомості й отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд", затвердженої наказом Держкомстату від 21.07.2008 № 251, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 11.08.2008 за № 736/15427 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Абзац перший пункту 1.2 розділу І викласти у такій редакції:

 "1.2. Форму № 1-житлофонд складають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), бюро технічної інвентаризації, органи місцевого самоврядування в сільській місцевості – про житло, що перебуває у громадян на праві приватної власності".

1.2. У розділі ІІ:

1.2.1. У пункті 2.2:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Загальна площа гуртожитків визначається як сума площ житлових і допоміжних приміщень (у тому числі вбудованих шаф), уключаючи площу приміщень культурно-побутового призначення та медичного обслуговування, а також літніх приміщень зі знижувальними коефіцієнтами, що застосовуються при визначенні загальної площі квартири";

абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - тридцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим – двадцять сьомим;

абзац чотирнадцятий після слів "медичних пунктів" доповнити словами    ", які входять до житлового комплексу гуртожитку, але не належать до житлового фонду і є самостійними об'єктами цивільно-правових відносин".

1.2.2. Абзац дванадцятий пункту 2.10 після слів "житлового фонду" доповнити словами "(включаються витрати на матеріали, енергію, оплату праці ремонтних працівників, відрахування на соціальні заходи, транспортні витрати тощо)".

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження № 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд" використовувати Інструкцію зі змінами, затвердженими цим наказом.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести Інструкцію зі змінами, затвердженими цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко