ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

10.08.2010

м. Київ

№ 323

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за 2010 рік:

1.1.1. № 3-наука (річна) „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт”.

1.1.2. № 1-інновація (річна) „Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства”.

1.2. Зі звіту за 2011 рік:

1.2.1. № ДН (річна) „Картка обліку доктора наук”.

1.2.2. Додаток № 1 до форми № ДН (річна) „Список змін до картки доктора наук”.

1.2.3. Додаток № 2 до форми № ДН (річна) „Список докторів наук, які вибули у звітному періоді”.

1.2.4. № КН (річна) „Картка обліку кандидата наук”.

1.2.5. Додаток № 1 до форми № КН (річна) „Список змін до картки кандидата наук”.

1.2.6. Додаток № 2 до форми № КН (річна) „Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді”.

1.3. Зі звіту за І квартал 2011 року:

1.3.1. № 1-наука (квартальна) „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт”

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01.01.2011 наказ Держкомстату України від 06.07.2009 № 230 „Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій”.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко