ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

16.08.2010

м. Київ

№ 332

 

 

Про затвердження форми одноразового державного статистичного спостереження  № 1-технологія та Рекомендацій про порядок її складання

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2011 року:

1.1. Форму одноразового державного статистичного спостереження зі статистики науки та інновацій № 1-технологія "Звіт про створення та використання передових виробничих технологій за  2010  рік", що додається.

1.2. Рекомендації про порядок складання форми одноразового державного статистичного спостереження № 1-технологія “Звіт про створення та використання передових виробничих технологій за 2010 рік” (далі – Рекомендації), що додається.

2. Поширити форму одноразового державного статистичного спостереження № 1-технологія “Звіт про створення та використання передових виробничих технологій за 2010 рік” на юридичних осіб, які у звітному періоді створювали і (чи) використовували передові виробничі технології.

3. Респондентам при заповненні форми одноразового державного статистичного спостереження № 1-технологія "Звіт про створення та використання передових виробничих технологій за  2010  рік" використовувати Рекомендації, затверджені цим наказом.

4. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою одноразового державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою одноразового державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко