ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

26.08.2010

м. Київ

№ 352

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень і первинної облікової документації зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства  

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

 

1.1. Зі звіту за 2010 рік:

1.1.1. № 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства";

1.1.2. № 12-торг (річна) "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них".

1.2. Зі звіту за січень 2011 року:

1.2.1. № 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот";

1.2.2. № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу";

1.2.3. № А (місячна) "Бланк обліку продажу сільгосппродуктів і худоби на міських ринках";

1.2.4. № 2 (місячна) "Бланк щомісячної реєстрації цін на міському ринку".

1.3. Зі звіту за І квартал 2011 року – № 3-торг (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства".

2. Затвердити форми первинної облікової документації вибіркового обстеження продажу сільгосппродуктів на міських ринках, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за січень 2011 року:

2.1. № 3 (місячна) "Блокнот обліку розмірів продажу сільгосппродуктів на міському ринку";

2.2. № 4 (місячна) "Блокнот реєстратора цін на міському ринку".

3. Поширити форми державних статистичних спостережень і первинної облікової документації, затверджені цим наказом:

3.1. № 7-торг – на всіх юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

3.2. № 12-торг – на юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які мають ринки;

3.3. № 1-торг, № 3-торг – на всіх юридичних осіб (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

3.4. № 1-торг (нафтопродукти) – на юридичних осіб, їх відокремлені підрозділи, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через автозаправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції;

3.5. № А, № 3, № 4 – на юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які мають ринки та включені до вибіркового обстеження;

3.6. № 2 ­­– на органи державної статистики, які реєструють ціни на сільгосппродукти і худобу на ринках, включених до вибіркового обстеження.

4. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень і первинної облікової документації, затвердженими цим наказом.

5. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень і первинної облікової документації, затвердженими цим наказом.

6. Визнати таким, що втратив чинність:

6.1. З 1 січня 2011 року – наказ Держкомстату від 20 липня 2009 року № 272  у частині затвердження форм № 7-торг, № 12-торг, № А, № 2, № 3, № 4;

6.2. З 1 лютого 2011 року – наказ Держкомстату від 20 липня 2009 року № 272  у частині затвердження форм № 1-торг, № 1-торг (нафтопродукти);

6.3. З 1 квітня 2011 року – наказ Держкомстату від 20 липня 2009 року № 272 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень і форм первинної облікової документації зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства".

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко