ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

27.08.2010

м. Київ

№ 362

 

 

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПЕ “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води”

 

 

 

 

 

Відповідно до статей  4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики промисловості та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПЕ “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води”, затвердженої наказом Держкомстату від 25 листопада 2005 року № 380, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  13 грудня 2005 року за № 1491/11771 (зі змінами) (далі – Інструкція), такі зміни:

1.1. У пункті 4.2. розділу IV Інструкції останнє речення виключити.

1.2. У додатку до Інструкції у графі А  код  “29.6Ö”   доповнити    знаками “, ÖÖ”.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження № 1-ПЕ “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води” використовувати Інструкцію зі змінами, внесеними цим наказом.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 лютого 2011 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко