ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

01.09.2010

м. Київ

№ 371

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики виробництва та розподілення електроенергії, тепла, газу та води

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики виробництва та розподілення електроенергії, тепла, газу та води та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики виробництва та розподілення електроенергії, тепла, газу та води, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за 2010 рік:

1.1. № 23-Н (річна) “Баланс виробництва та розподілу електричної енергії”.

1.2. № 24-енергетика (річна) “Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)”.

1.3. № 6-тп (річна) “Звіт про роботу теплової електростанції”.

1.4. № 6-тп (гідро) (річна) “Звіт про роботу гідроелектростанції”.

1.5. № 1-водопровід (річна) “Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)”.

1.6. № 1-газ (річна) “Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу”.

1.7. № 1-теп (річна) “Звіт про постачання теплоенергії”.

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, які займаються промисловими видами діяльності, незалежно від основного виду діяльності.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність:

5.1. З 1 січня 2011 року – наказ Держкомстату від 07.07.2009 № 239 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики промисловості” у частині затвердження форм державних статистичних спостережень № 23-Н, № 24-енергетика, № 6-ЕД, № 6-тп, № 6-тп (гідро), № 1-водопровід, № 1-газ, № 1-теп.

5.2. З 1 квітня 2011 року – наказ Держкомстату від 07.07.2009 № 239 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики промисловості”.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

В.о. Голови

В.О.Піщейко