ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

01.09.2010

м. Київ

№ 372

 

 

Про затвердження форм державного статистичного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності  

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державного статистичного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2011 року форми державного статистичного спостереження – вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, що додаються:

1.1. № 1-ЕАН "Анкета вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності" та картки до неї (№ 1–10 українською та російською мовами).

1.2. № 2-ЕАН "Анкета домашнього господарства" та картки до неї (№ 1–10 українською та російською мовами).

2. Поширити форми державного статистичного спостереження, затверджені цим наказом, на мережу домогосподарств, відібраних для цього обстеження.

3. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили чинність, з 1 січня 2011 року накази Держкомстату:

– від 15 жовтня 2003 року № 344 "Про затвердження форм державного статистичного вибіркового спостереження з питань економічної активності населення та порядок їх заповнення";

– від 26 жовтня 2009 року № 402 "Про затвердження форми державного статистичного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

В.о. Голови

В.О.Піщейко