ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

01.09.2010

м. Київ

375

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження  № 1-ІКТ (одноразова) „Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронної торгівлі на підприємствах”

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України „Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації зі статистики інформаційно-комунікаційних технологій

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження  № 1-ІКТ (одноразова) „Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронної торгівлі на підприємствах” зі статистики інформаційно-комунікаційних технологій, що додається, та ввести її у дію за підсумками 2010 року.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи із середньою кількістю працівників від 10 та більше осіб, основний вид економічної діяльності яких відноситься до переробної промисловості (секція D згідно з КВЕД); будівництва (секція F); торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (секція G); діяльності готелів та ресторанів (секція H); діяльності транспорту та зв’язку (секція I); операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (секція К); виробництва фільмів та діяльності у сфері радіомовлення та телебачення (групи 92.1 та 92.2); іншого грошового посередництва, надання кредитів, страхування (класи 65.12, 65.22 та розділ 66).

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко