ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

22.10.2010

м. Київ

428/1

 

 

Про внесення змін до  Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

16 листопада 2010 р. за N 1121/18416

 

 

 

 

 

Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499), з метою вдосконалення порядку користування даними  Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від  28.11.2005 № 386,  зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за № 1509/11789, такі зміни:

1.1. Пункт 2 Положення викласти в такій редакції:

"2. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, крім випадків,  передбачених законами".

1.2.  Абзаци третій та четвертий пункту 4 Положення викласти в такій редакції:

"- класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, тощо, а також класифікаційні коди  відповідно до державних класифікаторів;

 -  довідкові – місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, факс, адреса електронної пошти".

2. Департаменту планування та організації статистичних спостережень  (Остапчук О.Е.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації  в Міністерстві юстиції України.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) довести цей наказ до відома начальників Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  заступника Голови Колеснік В.І.

 

 

 

В.о. Голови

В.О.Піщейко