ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

25.10.2010

м. Київ

№ 429

 

 

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-інновація

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій і отримання повної, всебічної і об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-інновація "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства", затвердженої наказом Держкомстату від 01.10.2008 № 361, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.10.2008 за № 1047/15738, такі зміни:

1.1. У розділі ІІІ:

1.1.1 заголовок розділу викласти в такій редакції:

"ІІІ Порядок заповнення розділу 2 "Інноваційна продукція (послуги, роботи)";

1.1.2 доповнити розділ новим пунктом 3.3 такого змісту:

"3.3. Один вид інноваційної продукції не може бути віднесений до обох категорій одночасно: якщо продукція є новою як для ринку, так і лише для підприємства, то її слід відображати як нову для ринку в рядку 202".

У зв’язку з цим пункти 3.3 – 3.8 уважати відповідно пунктами 3.4 – 3.9;

1.1.3 пункт 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8. У рядку  206  наводиться  загальний  обсяг  реалізованої інноваційної продукції  (продукція  вважається  інноваційною  протягом  трьох років  з  моменту  її  впровадження),  виконаних  робіт,  послуг    протягом звітного року, що  розподіляється на "обсяг реалізованої  інноваційної продукції  (робіт, послуг), що  є  новими  для  вашого ринку" (рядок 207) та "обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг), що є новими тільки для вашого підприємства" (рядок 208)";

1.1.4 доповнити розділ пунктом 3.9 такого змісту:

"3.9. Один і той же обсяг інноваційної продукції не може бути віднесений до обох категорій одночасно: якщо обсяг є новим як для ринку, так і лише для підприємства, то його слід відображати як новий для ринку в рядку 207".

У зв’язку з цим пункт 3.9 вважати пунктом 3.10;

1.1.5 пункт 3.10 викласти в такій редакції:

"3.10. Дані рядка 206 мають дорівнювати сумі даних рядків 207 і 208".

1.2. Пункт 4.4 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.4. У рядку 304 наводиться кількість впроваджених у виробництво у звітному періоді нових технологічних процесів (нові або значно вдосконалені методи обробки або виробництва продукції). Ці процеси можуть бути пов’язані із заміною обладнання, змінами в організації виробництва або поєднувати такі зміни і базуватись на нових науково-технічних рішеннях. Такі процеси можуть бути призначені для виготовлення технологічно нової або вдосконаленої продукції, виготовлення якої неможливе в разі застосування звичайних процесів, або для значного підвищення ефективності виробництва традиційної продукції, продуктивності праці та поліпшення якості продукції, зниження витрат на її виготовлення, комплексне використання сировини, матеріалів, палива, енергії тощо".

1.3. Розділ V виключити.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко