ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

09.12.2010

м. Київ

№ 493

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № ІНН "Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2008-2010рр." (одноразова)

 

 

  

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки й отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № ІНН "Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2008-2010рр." (одноразова), що додається, та ввести її в дію з 01.01.2011.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, які розміщені на території України, незалежно від основного виду діяльності за переліком, установленим органами державної статистики.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво збиранням та розробкою даних державного статистичного спостереження за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання й опрацювання звітів за формою № ІНН "Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2008-2010рр." (одноразова), затвердженою цим наказом, у встановлені терміни.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко