ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

20.05.2011

м. Київ

120

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів та будівництва й отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів та будівництва, що додаються,  та ввести їх у дію:

1.1. № 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів", починаючи зі звіту за 2011 рік.

1.2. № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт", починаючи зі звіту за січень 2012 року.

1.3. № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", № 1-буд (квартальна) "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт", № 2-буд (квартальна) "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт", № 1-ІП (квартальна) "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку", починаючи зі звіту за січень–березень 2012 року.

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 2-інвестиції (річна) – на юридичних осіб, їхні філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, що виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування, що освоювали капітальні інвестиції.

2.2. № 2-інвестиції (квартальна) – на юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування, що освоювали капітальні інвестиції.

2.3. № 1-кб (місячна) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, встановленим органами державної статистики.

2.4. № 1-буд (квартальна)  –  на юридичних осіб-замовників.

2.5. № 2-буд (квартальна) – на юридичних осіб-замовників та місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.

2.6. № 1-ІП (квартальна) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які знаходяться у спеціальних (вільних) економічних зонах або на територіях пріоритетного розвитку та реалізують у цих зонах або на територіях інвестиційні проекти.

 

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень,  затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Із 1 січня 2012 року – форми № 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції", № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)", затверджені наказом Держкомстату від 5 липня 2010 року № 255 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційних проектів, основних засобів і будівництва".

5.2. Із 1 лютого 2012 року – форму № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт", затверджену наказом Держкомстату від 5 липня 2010 року № 255 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційних проектів, основних засобів і будівництва".

5.3. Із 1 квітня 2012 року – наказ Держкомстату від 5 липня 2010 року № 255 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційних проектів, основних засобів і будівництва".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату - перший заступник Голови

В.О.Піщейко