ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

24.06.2011

м. Київ

152

 

 

Про затвердження форм державних статистичних  спостережень  зі  статистики цін

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики цін і отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики цін, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за січень 2012 року:

1.1. № 1-ТІ "Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари" (далі – № 1-ТІ).

1.2. № 1-ПІ "Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги" (далі – № 1-ПІ).

 

2. Поширити форми державних  статистичних спостережень № 1-ТІ та № 1-ПІ, затверджені цим наказом, на органи державної статистики міських поселень, у яких проводиться спостереження за змінами споживчих цін (тарифів).

 

3. Департаменту статистики цін (Драговоз О.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01.02.2012 наказ Держкомстату від 30.06.2009 № 221 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень та первинної облікової документації зі статистики цін" у частині підпунктів 1.3.5. та 1.3.6. пункту 1.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату - перший заступник Голови

В.О.Піщейко