ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

31.10.2011

м. Київ

276

 

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства й отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за 2011 рік:

1.1.1. № 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства".

1.1.2. № 12-торг (річна) "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них".

1.2. Зі звіту за січень 2012 року – № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу".

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 7-торг – на всіх юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

2.2. № 12-торг – на юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які мають ринки.

2.3. № 1-торг (нафтопродукти) – на юридичних осіб, їх відокремлені підрозділи, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через автозаправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. З 1 січня 2012 року – форми № 7-торг і № 12-торг, затверджені наказом Держкомстату від 26 серпня 2010 року № 352 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень і первинної облікової документації зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства".

5.2. З 1 лютого 2012 року – форму № 1-торг (нафтопродукти), затверджену наказом Держкомстату від 26 серпня 2010 року № 352 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень і первинної облікової документації зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату - перший заступник Голови

 В.О.Піщейко