ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

14.12.2011

                              Київ

345

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень із питань туризму

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік" зі статистики діяльності колективних засобів розміщування, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2011 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на колективні засоби розміщування та підприємства, організації (установи), на балансі яких перебувають колективні засоби розміщування.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, з 01.01.2012 накази Держкомстату від 03.08.2010 № 312 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-курорт (один раз на рік) "Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) закладу", від 24.06.2010 № 242 "Про затвердження форми  державного статистичного спостереження № 1-готель (річна) "Звіт про роботу готелю".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко