ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

14.12.2011

                              Київ

346

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність за  20__ рік"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики туризму й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік" зі статистики туризму, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2011 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на суб’єкти туристичної діяльності.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко