ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

28.03.2011

м. Київ

68

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту"  

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики автомобільного транспорту й отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити   форму  державного  статистичного  спостереження  № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту", що додається, та ввести її у дію зі звіту за 2011 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований).

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати таким, що  втратив чинність, з 1 січня 2012 року наказ Держкомстату від 13 липня 2009 року № 255 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики автомобільного транспорту" в частині дії форми державного статистичного спостереження № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко