ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

  

11.04.2011

м. Київ

№ 87

 

 

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 квітня 2011р. за № 533/19271

 

 

Про внесення змін до інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику», з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити:

1.1. Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4–сільрада «Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 200__ року», затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 24.06.2005 № 162, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.07.2005 за № 737/11017, що додаються.

1.2. Зміни до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 1–риба «Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 200__ р.» (річна) та № 1–риба «Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень -______ 200__р.» (місячна), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 10.08.2007 № 299, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.08.2007 за № 973/14240, що додаються.

1.3. Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4–сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 200__ року» (річна), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 27.08.2008 № 296, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.09.2008 за № 881/15572, що додаються.

1.4. Зміни до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 29–сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 200__року» (річна) та № 29–сг (меліорація) «Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 200__року» (річна), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 27.08.2008 № 296, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.09.2008 за № 883/15574, що додаються.

1.5. Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 37–сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на «__» _____200__ року» (місячна), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 27.08.2008 № 296, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.09.2008 за № 884/15575, що додаються.

1.6. Зміни до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 24 «Стан тваринництва за 200__ рік» (річна) та № 24–сг «Стан тваринництва на «_»________200__ року» (місячна), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 27.08.2008 № 296, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.09.2008 за № 885/15576, що додаються.

 

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

 

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

 

 

Голова комісії з питань реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко