ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

08.06.2012

м. Київ

246

 

 

Про внесення змін до деяких наказів Держстату України щодо підготовки і проведення пробного сільськогосподарського перепису у 2012 році  

  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011р. № 944-р «Про проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису», плану державних статистичних спостережень на 2011-2012рр., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011р. № 1113-р, та з метою забезпечення належного, своєчасного та якісного здійснення комплексу основних організаційних заходів і робіт із підготовки та проведення пробного сільськогосподарського перепису у 2012 році

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Календарного плану підготовки і проведення пробного сільськогосподарського перепису у 2012 році, затвердженого наказом Держстату України від 12.01.2012р. № 14 «Про затвердження Календарного плану підготовки і проведення пробного сільськогосподарського перепису у 2012 році» такі зміни:

 

    1.1. У пункті 19 по графі «Термін виконання» слова «ІІІ декада червня – І декада липня» замінити словами «ІІІ декада жовтня».

 

    1.2. У пункті 43 по графі «Термін виконання» цифри і слова «6 червня– 4 серпня», «15 червня–29 липня», «26 червня–25 липня» замінити відповідно цифрами  і  словами  «14 червня–12 серпня», «18 червня–1 серпня», «29 червня–28 липня».

 

    1.3. У пункті 46 по графі «Найменування заходу/роботи» слова «включаючи контрольні обходи та приймання переписної документації від обліковців» замінити словами «включаючи повторні та контрольні обходи».

 

    1.4. У пункті 47 по графі «Найменування заходу/роботи» після слова «Проведення» включити слова «повторних та», а по графі «Термін виконання» цифри «20–23» замінити цифрами «20–25».

 

    1.5. У пункті 48 по графі «Термін виконання» цифри і слова «24–25 липня», «27–29 липня», «2–4 серпня» замінити відповідно цифрами і словами «26–28 липня», «29 липня–1 серпня», «8–12 серпня».

 

     1.6. У пункті 49 по графі  «Термін виконання» цифри і слова «5–10 серпня» замінити цифрами і словами «13–25 серпня».

 

2. Унести зміни до підрозділу 5.3. «Основні етапи проведення пробного перепису» Основних методологічних та організаційних положень  проведення пробного сільськогосподарського перепису, затверджених наказом Держстату України від 21.05.2012р. № 223 «Про затвердження Програми Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису (пробного сільськогосподарського перепису), Основних методологічних та організаційних положень проведення пробного сільсько-господарського перепису», виклавши його у новій редакції (додаток 1).

 

3. Унести зміни до пунктів 2–4 Вказівок щодо порядку проведення пробного перепису та організації роботи обліковця форми 6 «Записна книжка обліковця»; до пунктів 3 та 4 Вказівок щодо порядку проведення пробного перепису та організації роботи інспектора та таблиці 3 форми 7 «Записна книжка інспектора»; до  пунктів 3 та 4 Вказівок щодо порядку проведення пробного перепису та організації роботи завідувача переписної дільниці та його заступника та таблиці 4 форми 8 «Записна книжка завідувача переписної дільниці»; до пунктів 3 та 4 Вказівок щодо порядку проведення пробного перепису та організації роботи начальником управління статистики у Баштанському районі Миколаївської області та таблиці 3 форми 9 «Записна книжка начальника управління статистики у Баштанському районі Миколаївської області», затверджених підпунктами 1.2.–1.5. пункту 1 наказу Держстату України від 23.05.2012р. № 226 «Про затвердження допоміжного інструментарію пробного сільськогосподарського перепису 2012 року», виклавши їх у новій редакції (додатки 2–5).

 

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

В.о. Голови

В.О. Піщейко