ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

13.07.2012

м. Київ

296

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції"  

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики цін й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження зі статистики цін № 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції" (далі – № 1-ціни (пром)), що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за січень 2013 року.

 

2. Поширити форму державного  статистичного спостереження № 1-ціни (пром), затверджену цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "В", "С", "D" (незалежно від основного виду діяльності).

 

3. Департаменту статистики цін (Калабуха О.С.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. З 10 січня 2013 року визнати таким, що втратив чинність, підпункт 1.3.3 пункту 1 та підпункт 2.5 пункту 2 наказу Держкомстату від 30 червня  2009 року № 221 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень та первинної облікової документації зі статистики цін".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко