ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

17.07.2012

м. Київ

№ 301

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства  

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, Указу Президента України від 19 червня 2012 року № 405/2012 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 396 та від 31 травня 2011 року № 634", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства й отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

 

1.1. Річні – зі звіту за 2012 рік:

№ 9-б-сг "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай  20 __ року";

№ 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20 ___ року";

№ 24 "Стан тваринництва за 20__ рік";

№ 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 20_ рік";

№ 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік";

№ 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__рік";

№ 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік";

№ 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році";

№ 6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 20__ року".

 

1.2. Річні – зі звіту про посіви під урожай 2013 року:

№ 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20 __ року";

№ 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх  господарствах на території сільської ради під урожай  20 __ року".

 

1.3. Періодичні – зі звіту за січень 2013 року:

№ 37-сг (місячна) "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на "__" _____20__ року";

№ 24-сг (місячна) "Стан тваринництва  на  "__"  _______ 20__ року ";

№ 1-риба (місячна) "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень– __________20__ року";

№ 11-заг (квартальна) "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень– __________ 20__ року ";

№ 13-заг (квартальна) "Надходження молока на переробні підприємства за січень– __________ 20__ року".

 

1.4. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості – з 01 травня 2013 року:

№ 01-СГН "Запитальник базового інтерв’ю";

№ 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв’ю".

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

 

2.1. № 9-б-сг (річна), № 29-сг (річна), № 24 (річна), № 50-сг (річна), № 10-мех (річна), № 4-сг (річна), № 37-сг (місячна), № 24-сг (місячна), № 11-заг (квартальна), № 13-заг (квартальна) – на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які займаються відповідним видом економічної діяльності, незалежно від підпорядкування й організаційно-правової форми господарю­вання, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

 

2.2. № 21-заг (річна), № 2-ферм (річна), № 1-риба (річна), № 1-риба (місячна) – на юридичних осіб, які займаються відповідним видом економічної діяльності, незалежно від підпорядкування й організаційно-правової форми господарю­вання, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

 

2.3. № 6-сільрада, № 4-сільрада – на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

 

2.4. № 01-СГН, № 02-СГН – на мережу домогосподарств, відібраних для
обстеження їх сільськогосподарської діяльності відповідно до програми державного статистичного вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості.

 

3. Затвердити типову форму первинної облікової документації №3 "Переписний лист домашніх господарств з обліку худоби та наявності сільськогосподарської техніки  на 1 січня 20__ року", що додається, ввести її  в дію з 01 січня 2013 року та поширити на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

 

4. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.)  здійснювати методологічне керівництво щодо застосування форми первинної облікової документації, збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

6. Визнати такими, що втратили чинність:

 

6.1. Наказ Держкомстату від 22.04.2011 № 97 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: річних - № 24, № 1-риба, № 2-ферм, № 10-мех, № 6-сільрада та періодичних № 1-риба (місячна) – з 01 січня 2013 року; періодичних – № 24-сг (місячна), № 11-заг (квартальна),  № 13-заг (квартальна) – з 01 лютого 2013 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості  № 02-СГН – з 01 травня 2013 року.

 

6.2. Наказ Держкомстату від 21.06.2010 № 234 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: річних - № 9-б-сг, № 29-сг – з 01 грудня 2012 року; річних – № 21-заг, № 50-сг, № 16-сг, № 4-сг, № 4-сільрада – з 01 січня 2013 року; періодичної – № 37-сг (місячна) – з 01 лютого 2013 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості № 01-СГН – з 01 травня 2013 року.

 

6.3. Наказ Держкомстату від 30.06.2009 № 222 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форми № 3 – з 01 січня 2013 року.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

Голова

О.Г.Осауленко