ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

01.08.2012

м. Київ

322

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 1-опт (річна) та № 1-опт (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі"  

  

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики внутрішньої торгівлі і отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики внутрішньої торгівлі, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

 

1.1. Зі звіту за 2012 рік – № 1-опт (річна)  "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі".

 

1.2. Зі звіту за І квартал 2013 року – № 1-опт (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі".

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

 

5.1. З 1 січня 2013 року форму державного статистичного спостереження № 1-опт (річна), затверджену наказом Держкомстату від 5 вересня 2011 року  № 222 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків".

 

5.2. З 1 квітня 2013 року наказ Держкомстату від 2 грудня 2011 року № 331 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-опт (квартальна)  "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

Голова

О.Г.Осауленко