ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

02.02.2012

м. Київ

№ 35

 

 

Про підготовку та проведення пробного сільськогосподарського перепису  

 

        На виконання положень статті 8 Закону України «Про сільськогосподарський перепис» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня  2011 р. №  944-р «Про проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису»,  з метою опрацювання проекту програми Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського  перепису, методів, інструментарію, основних організаційних заходів його проведення та технології оброблення отриманих матеріалів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести на території Баштанського району Миколаївської області пробний сільськогосподарський перепис у період з 01 по 25 липня 2012 року.

 

2. Здійснювати підготовку та проведення пробного сільськогоспо-дарського перепису відповідно до  Календарного плану підготовки і проведення пробного сільськогосподарського перепису, затвердженого наказом Держстату України від 12 січня 2012 р. № 14.

 

3. Затвердити склад Робочої групи з розробки організаційних і методологічних заходів з підготовки і проведення пробного сільськогосподарського перепису, що додається.

 

4. Департаменту статистики сільського господарства та навко-лишнього середовища (Прокопенко О.М.), департаменту фінансово-економічного забезпечення (Кучіна І.Ю.), департаменту кадрово-організаційного забезпечення (Титаренко П.П.), департаменту адміністративно-господарського забезпечення (Кобзар О.К.), департаменту інформаційних технологій (Пузанова О.О.), управлінню комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації (Вишневська О.А.), Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві     (Кокурін А.І), Головному управлінню статистики у Миколаївській області  (Зацаринський П.Ф.) у межах своїх повноважень забезпечити виконання робіт, пов’язаних із підготовкою і проведенням пробного сільськогосподарського перепису у строки, визначені Календарним планом.

 

5.  Департаменту статистики сільського господарства та навко-лишнього середовища (Прокопенко О.М.):

 

5.1. Надавати допомогу Головному управлінню статистики у Миколаївській області у здійсненні робіт з підготовки і проведення пробного сільськогосподарського перепису.

 

5.2. Забезпечити безпосередню участь працівників департаменту в підготовці, проведенні пробного сільськогосподарського перепису та  автоматизованому обробленні його матеріалів.

 

5.3.  Вести постійний моніторинг ходу підготовки, проведення пробного сільськогосподарського перепису й оброблення його матеріалів.

 

5.4. Доповісти колегії Держстату України в ІV кварталі 2012 року про результати проведення пробного сільськогосподарського перепису.

 

6.  Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Кокурін А.І.):

 

6.1. Подати до 15 березня 2012 року департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища пропозиції стосовно технології оброблення даних Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису 2014 року.

 

6.2. Забезпечити до 01 липня 2013 року оброблення матеріалів пробного сільськогосподарського перепису та подання їх підсумків  департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища.

 

7. Головному управлінню статистики у Миколаївській області  (Зацаринський П.Ф.):

 

7.1.  Розробити заходи для забезпечення виконання в установлені Календарним планом строки першочергових підготовчих робіт до пробного сільськогосподарського перепису разом з управлінням статистики у Баштанському районі Миколаївської області.

 

7.2.  Забезпечити у строки, передбачені  Календарним планом,  підбір та навчання тимчасового персоналу для виконання робіт з підготовки і проведення пробного перепису відповідно до Порядку залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення його результатів та оплати праці такого персоналу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. № 1225.

 

7.3. Забезпечити інформування населення, у тому числі через місцеві засоби масової інформації, про  необхідність і важливість проведення пробного сільськогосподарського перепису для подальшої належної організації та успішного проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису.

 

7.4. Установити  особистий контроль за ходом підготовки та проведення пробного сільськогосподарського перепису, регулярно інформувати Держстат України про хід виконання робіт.

 

8. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві, Управління статистики у м. Севастополі  відрядити в установлені Календарним планом  строки начальників структурних підрозділів, на яких покладено виконання робіт з підготовки до проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису 2014 року, у Баштанський район Миколаївської області для участі в проведенні пробного сільськогосподарського перепису.

 

9. Департаменту фінансово-економічного забезпечення (Кучіна І. Ю.):

 

9.1. Забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою і проведенням пробного сільськогосподарського перепису й обробленням його матеріалів, у межах передбачених видатків на зазначені цілі.

 

9.2. Підготувати та провести закупівлю товарів, робіт і послуг для підготовки та проведення пробного сільськогосподарського перепису згідно з чинним законодавством у сфері державних закупівель.

 

9.3.  Забезпечити контроль за своєчасним виготовленням і доставкою  переписної документації до Головного управління статистики у Миколаївській області.

 

10. Департаменту адміністративно-господарського забезпечення (Кобзар О.К.) довести цей наказ до відома заступників Голови, керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держстату України та територіальних органів державної статистики.

 

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко