ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

16.08.2012

м. Київ

355

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці  

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики праці, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

 

1.1. Зі звіту за 2012 рік – № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання».

 

1.2. Зі звіту за І квартал 2013 року – № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці».

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики.

 

3. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, з 01 лютого 2013 року форми державних статистичних спостережень № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджені наказом Держкомстату від 29 червня 2011 року № 163 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці».

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко