ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

20.11.2012

м. Київ

471

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій  

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій, що додаються, та ввести їх в дію, починаючи зі звіту за 2012 рік:

 

1.1. № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

 

1.2. № 1-інновація (річна) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства».

 

1.3. № 1-технологія (річна) «Звіт про створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності».

 

1.4. № ДН (річна) «Картка обліку доктора наук».

 

1.5. Додаток № 1 до форми № ДН (річна) «Список змін до картки доктора наук».

 

1.6. Додаток № 2 до форми № ДН (річна) «Список докторів наук, які вибули у звітному періоді».

 

1.7. № КН (річна) «Картка обліку кандидата наук».

 

1.8. Додаток № 1 до форми № КН (річна) «Список змін до картки кандидата наук».

 

1.9. Додаток № 2 до форми № КН (річна) «Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді».

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

 

2.1. № 3-наука (річна) – на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи.

 

2.2. № 1-інновація (річна) – на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють промислову діяльність.

 

2.3. № 1-технологія (річна) – на юридичних осіб, які здійснюють промислову діяльність, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, поштову та кур’єрську діяльність, діяльність у галузі транспорту, складського господарства, інформації та телекомунікації, архітектури та інжинірингу, надають послуги технічного консультування (у частині діяльності конструкторських і проектних організацій), здійснюють технічні випробування та дослідження (у частині діяльності випробувальних лабораторій і станцій), наукові дослідження та розробки, регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку, здійснюють діяльність у галузі вищої освіти, охорони здоров’я (у частині діяльності закладів охорони здоров’я ІІІ рівня: обласні лікарні, спеціалізовані центри, науково-дослідні установи НАМН і МОЗ), діяльність професійних громадських організацій (у частині діяльності товариств винахідників і раціоналізаторів).

 

2.4. № ДН (річна), Додаток № 1 до форми № ДН (річна), Додаток № 2 до форми № ДН (річна), № КН (річна), Додаток № 1 до форми № КН (річна), Додаток № 2 до форми № КН (річна) – на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, у яких працюють доктори та кандидати наук.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, з 01 січня 2013р.:

 

5.1. Наказ Держкомстату від 07 листопада 2011р. № 286 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій».

 

5.2. Підпункт 1.2 пункту 1 наказу Держкомстату від 10 серпня 2010р. № 323 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій», яким затверджено форми державних статистичних спостережень № ДН (річна) «Картка обліку доктора наук», Додаток № 1 до форми № ДН (річна) «Список змін до картки доктора наук», Додаток № 2 до форми № ДН (річна) «Список докторів наук, які вибули у звітному періоді», № КН (річна) «Картка обліку кандидата наук», Додаток № 1 до форми № КН (річна) «Список змін до картки кандидата наук», Додаток № 2 до форми № КН (річна) «Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді».

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

Голова

О.Г.Осауленко