ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

30.11.2012

Київ

№ 496

 

Про затвердження положень стосовно окремих самостійних структурних підрозділів апарату Держстату України та про підрозділи у їх складі

 

 

 

Відповідно до Положення про Державну службу статистики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 396,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити положення про самостійні структурні підрозділи та підрозділи у їх складі, що додаються:

1.1. Департамент макроекономічної статистики.

1.1.2. Відділ зведених національних рахунків та балансу нефінансових активів та пасивів.

1.1.3. Відділ рахунків інституційних секторів економіки та балансу фінансових активів та пасивів.

1.1.4. Відділ річних національних рахунків.

1.1.5. Відділ короткострокових розрахунків ВВП.

1.1.6. Відділ регіональних рахунків.

1.2. Департамент статистики виробництва.

1.2.1. Відділ короткострокових показників статистики промисловості.

1.2.2. Відділ статистики продукції переробної промисловості.

1.2.3. Відділ статистики продукції добувної промисловості, електроенергетики, водо- та газопостачання.

1.2.4. Відділ статистики капітальних інвестицій та основних засобів.

1.2.5. Відділ статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності.

1.2.6. Відділ статистики продукції будівництва.

1.2.7. Сектор статистики оборонно-промислового комплексу.

1.3. Департамент структурної статистики та статистики фінансів підприємств.

1.3.1. Відділ комплексних робіт.

1.3.2. Відділ структурних обстежень підприємств.

1.3.3. Відділ статистики фінансів підприємств.

1.3.4. Відділ обстежень ділової активності підприємств.

1.4. Департамент статистики послуг.

1.4.1. Відділ обстежень підприємств сфери послуг.

1.4.2. Відділ статистики транспорту та зв'язку.

1.4.3. Відділ статистики науки та інновацій.

1.4.4. Відділ статистики послуг гуманітарної сфери.

1.4.5. Відділ моніторингу соціальних програм та одноразових обстежень.

1.4.6. Сектор правової статистики та громадянського суспільства.

1.5. Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища.

1.5.1. Відділ статистики виробництва продукції сільського та рибного господарства.

1.5.2. Відділ економічних рахунків і статистики використання сільськогосподарської продукції.

1.5.3. Відділ структурних обстежень у сільському господарстві та статистичного реєстру.

1.5.4. Відділ екологічної статистики.

1.5.5. Сектор підготовки та проведення сільськогосподарського перепису.

1.6. Департамент обстежень домогосподарств.

1.6.1. Відділ організаційно-методологічного забезпечення обстеження умов життя домогосподарств.

1.6.2. Відділ підготовки та поширення даних обстеження умов життя домогосподарств.

1.6.3. Відділ методологічного забезпечення вибіркових обстежень населення.

1.6.4. Відділ організації проведення вибіркових обстежень населення.

1.7. Департамент статистики торгівлі.

1.7.1. Відділ статистики внутрішньої торгівлі.

1.7.2. Відділ статистики зовнішньої торгівлі товарами.

1.7.3. Відділ статистики зовнішньої торгівлі послугами.

1.7.4. Відділ статистики енергетики.

1.8. Департамент статистики праці.

1.8.1. Відділ методології статистики ринку праці.

1.8.2. Відділ обстежень економічної активності населення.

1.8.3. Відділ статистики оплати праці.

1.8.4. Відділ статистики соціально-трудових відносин.

1.9. Департамент статистики населення та регіональної статистики.

1.9.1. Відділ перепису населення.

1.9.2. Відділ демографічної статистики.

1.9.3. Відділ регіональної статистики.

1.9.4. Відділ статистики адміністративно-територіального устрою.

1.9.5. Відділ перепису населення.

1.10. Департамент статистики цін.

1.10.1.Відділ статистики споживчих цін.

1.10.2.Відділ статистики цін виробників промислової продукції.

1.10.3.Відділ статистики цін будівництва, транспорту, зв'язку та житла.

1.10.4.Відділ міжнародних зіставлень.

1.11. Департамент інформаційних технологій.

1.11.1. Відділ інформаційних систем.

1.11.2. Відділ адміністрування комп'ютерних мереж.

1.11.3. Відділ технічного забезпечення та телекомунікацій.

1.11.4. Відділ інтегрованої системи статистичної інформації.

1.11.5. Сектор розвитку веб-ресурсів.

1.12. Департамент координації статистичної діяльності та поширення інформації.

1.12.1. Відділ планування статистичної діяльності.

1.12.2. Відділ моніторингу, аудиту та оцінки якості статистичної діяльності.

1.12.3. Відділ комплексних інформаційно-аналітичних робіт.

1.12.4. Відділ поширення статистичної інформації та роботи з користувачами.

1.12.5. Відділ звітно-статистичної документації.

1.12.6. Відділ по роботі з респондентами та постачальниками адміністративних даних.

1.13. Департамент статистичної методології.

1.13.1. Відділ статистичної методології та підтримки метаінформації.

1.13.2. Відділ математичних методів оброблення та аналізу статистичних даних.

1.13.3. Відділ з формування сукупностей для проведення статистичних спостережень.

1.13.4. Відділ ЄДРПОУ та статистичних одиниць.

1.13.5. Відділ статистичних класифікацій.

1.14. Департамент комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації та міжнародного співробітництва.

1.14.1. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації та комунікацій з громадськістю.

1.14.2. Відділ взаємодії із засобами масової інформації та підтримки веб-ресурсів.

1.14.3. Відділ інформаційного забезпечення міжнародного співробітництва.

1.14.4. Відділ міжнародних зв'язків та забезпечення реалізації проекту зі Світовим банком.

 

2.      Керівникам самостійних структурних підрозділів у процесі виконання покладених на них завдань керуватися положеннями, затвердженими цим наказом.

3.      Департаменту адміністративно-господарського забезпечення (Кобзар О.К.) забезпечити копіями положень, затверджених цим наказом, керівників відповідних самостійних структурних підрозділів апарату Держстату України.

4.      Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко