ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

30.11.2012

м. Київ

№ 498

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність за  20__ рік"  

  

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики туристичної діяльності й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження зі статистики туристичної діяльності № 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність за 20_ рік"(далі – форма), що додається, та ввести її у дію зі звіту за 2012 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на суб’єкти туристичної діяльності (юридичні та фізичні особи).

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2013 року наказ Держкомстату від 14 грудня 2011 року № 346 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко