ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

10.12.2012

м. Київ

№ 511

 

 

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання»  

  

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Унести зміни до пункту 2.1 розділу 2 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», затвердженої наказом Держкомстату від 06 листопада 2006 року № 508, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2006 року за № 1212/13086, замінивши слова та цифри «рядка 5050 форми № 1-ПВ (термінова-квартальна)» словами та цифрами «рядка 3070 форми № 1-ПВ (квартальна)».

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко