ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

26.12.2012

м. Київ

№ 543

 

 

Про внесення змін до форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) „Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників”  

  

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України „Про державну статистику”, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) „Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників”, затвердженої наказом Держстату України від 11 серпня 2011 року № 207, такі зміни: цифри „2011” замінити цифрами „2012”.

 

2. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

Голова

О.Г.Осауленко