ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

27.12.2012

м. Київ

№ 544

 

 

Про затвердження типових анкет обстежень ділової активності підприємств  

  

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України та з метою впровадження державного статистичного спостереження щодо стану ділової активності підприємств

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 01 січня 2013 року типові анкети обстежень ділової активності підприємств (далі – типові анкети), що додаються:

 

    1.1. № 2К–П (квартальна) "Типова анкета для промислового підприємства".

 

   1.2. № 2К–П дод (один раз на рік) "Типова анкета для промислового підприємства (додаток)".

 

   1.3. № 2К–Б (квартальна) "Типова анкета для будівельного підприємства".

 

   1.4. № 2К–Т (квартальна) "Типова анкета для підприємства роздрібної торгівлі".

 

   1.5. № 2К–СП (квартальна) "Типова анкета для підприємства сфери послуг".

 

   1.6. № 2К–Тр (квартальна) "Типова анкета для транспортного підприємства".

 

   1.7. № 2К–С (квартальна) "Типова анкета для сільськогосподарського підприємства".

 

 

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Жук І.М.) та Науково-технічному комплексу статистичних досліджень (Пугачова М.В.):

 

   2.1. Разом із структурними підрозділами визначати перелік національних спеціальних та нерегулярних спеціальних запитань, які щоквартально оновлюються.

 

  2.2. Виносити на розгляд Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації (за потреби) актуалізовані в частині національних спеціальних та нерегулярних спеціальних запитань анкети обстежень ділової активності підприємств, розроблені на основі типових анкет, затверджених пунктом 1 цього наказу.

 

3. Поширити анкети обстежень ділової активності підприємств, розроблені на основі типових анкет, затверджених пунктом 1 цього наказу,  
на юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та передачу інформації щодо стану ділової активності підприємств на адресу Головного управління регіональної статистики.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2013 року наказ Держкомстату від 11 червня 2004 року № 374 "Про затвердження типових анкет обстежень ділової активності підприємств".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко