ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

14.06.2013

м. Київ

181

 

 

Про затвердження форм держав­них статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства  

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, Указу Президента України від 19 червня 2012 року № 405/2012 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 396 та від 31 травня 2011 року № 634", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

  

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Річні – зі звіту за 2013 рік:

№ 9-б-сг "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай  20 __ року";

№ 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20 ___ року";

№ 29-сг (меліорація) "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__ року з политих зрошуваних земель, з осушених земель";

№ 24 "Стан тваринництва за 20__ рік";

№ 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 20_ рік";

№ 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік";

№ 1-виноград "Переробка винограду на виноматеріали на 1 грудня 20__ року";

№ 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__рік";

№ 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік";

№ 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році";

№ 6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 20__ року".

1.2. Річну  –  № 1-риба "Добування водних біоресурсів за 20__ рік" – зі звіту за 2014 рік.

1.3. Річні – зі звіту про посіви під урожай 2014 року:

№ 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20 __ року";

№ 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх  господарствах на території сільської ради під урожай  20 __ року".

1.4. Періодичні – зі звіту за січень 2014 року:

№ 37-сг (місячна) "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на "__" _____20__ року";

№ 24-сг (місячна) "Стан тваринництва  на  "__"  _______ 20__ року ";

№ 1-риба (місячна) "Добування водних біоресурсів за січень– __________20__ року";

№ 21-заг (місячна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-_____20__ року";

№ 11-заг (квартальна) "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень– __________ 20__ року";

№ 13-заг (квартальна) "Надходження молока на переробні підприємства за січень– __________ 20__ року";

№ 1-зерно (піврічна) "Наявність і надходження зернових та олійних культур на "__"______20_ року";

№ 1-зерно (місячна) "Наявність і надходження зернових та олійних культур на "__"______20__ року";

№ 4-заг (місячна) "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень-______20__ року".

1.5. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості – з 01 травня 2014 року:

№ 01-СГН "Запитальник базового інтерв’ю";

№ 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв’ю".

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 9-б-сг (річна), № 29-сг (річна), № 29-сг (меліорація), № 24 (річна), №1-виноград (річна), № 50-сг (річна), № 10-мех (річна), № 4-сг (річна), № 37-сг (місячна), № 24-сг (місячна), № 11-заг (квартальна),  13-заг (квартальна),  1-зерно (піврічна), № 1-зерно (місячна), № 4-заг (місячна) – на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які займаються відповідним видом економічної діяльності, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. № 1-риба (річна), № 1-риба (місячна), № 21-заг (річна),  21-заг (місячна),  2-ферм (річна) – на юридичних осіб, які займаються відповідним видом економічної діяльності, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. № 6-сільрада, № 4-сільрада – на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

2.4. № 01-СГН, № 02-СГН – на мережу домогосподарств, відібраних для
обстеження їх сільськогосподарської діяльності відповідно до програми державного статистичного вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.)  здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Наказ Держстату України від 17 липня 2012 року № 301 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: річних - № 9-б-сг, № 29-сг – з 01 грудня 2013 року; річних - № 4-сг, № 4-сільрада, № 24, № 1-риба, № 21-заг, № 50-сг, № 2-ферм, № 10-мех, № 6-сільрада та періодичної № 1-риба (місячна) – з 01 січня 2014 року; періодичних – № 37-сг (місячна), № 24-сг (місячна), № 11-заг (квартальна),   13-заг (квартальна) – з 01 лютого 2014 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості  – № 01-СГН; № 02-СГН – з 01 травня 2014 року.

5.2. Наказ Держкомстату від 22 квітня 2011 року № 97 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень у галузі сільського та рибного господарства" – з 01 січня 2014 року.

5.3. Наказ Держкомстату від 21 червня 2010 року № 234 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень у галузі сільського та рибного господарства" – з 01 грудня 2013 року.

5.4. Наказ Держкомстату від 30 червня 2009 року № 222 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: № 1-зерно (місячна) – з 01 січня 2014 року; № 1-зерно (піврічна), № 4-заг (місячна) та в цілому – з 01 лютого 2014 року.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко