ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

14.06.2013

м. Київ

182

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду  

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, Указу Президента України від 19 червня 2012 року № 405/2012 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 396 та від 31 травня 2011 року № 634", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики екології, лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики екології, лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Річні  –  зі звіту за 2013 рік:

№ 2-тп (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__ рік";

№ 1-заповідник "Заповідники та національні природні парки за 20__ рік";

№ 3-лг "Лісогосподарська діяльність за 20__ рік";

№ 2-тп (мисливство) "Ведення мисливського господарства за 20__рік";

№ 1-відходи "Поводження з відходами за 20__ рік";

№ 1-екологічні витрати "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__рік".

1.2. Періодичну – № 3-лг (квартальна) "Лісогосподарська діяльність за січень- _______ 20__ року" – зі звіту за І квартал 2014 року.

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 2-тп (повітря) (річна) – на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які перебувають на державному обліку за обсягами  потенційних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. № 1-заповідник (річна) – на біосферні, природні заповідники, національні природні парки, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. № 3-лг (річна) та № 3-лг (квартальна) – на юридичних осіб, яким надано в користування або власність ліси, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.4. № 2-тп (мисливство) (річна) – на юридичних осіб, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.5. № 1-відходи (річна) – на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами I-IV класів небезпеки, на яку отримано дозвіл уповноважених органів, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.6. № 1-екологічні витрати (річна) – на юридичних осіб, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання і опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, з 01 січня 2014 року:

5.1. Наказ Держстату України від 17 липня 2012 року № 302 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень із мисливства, лісового господарства й охорони навколишнього природного середовища".

5.2. Наказ Держкомстату від 22 квітня 2011 року № 96 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень із мисливства, лісового господарства й охорони навколишнього природного середовища".

5.3. Наказ Держкомстату від 21 червня 2010 року № 233 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень із лісового господарства й охорони навколишнього природного середовища".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко