ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

07.08.2013

м. Київ

№ 239

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці

 

  

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики праці, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за 2013 рік – № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання».

1.2. Зі звіту за І квартал 2014 року – № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці».

1.3. Зі звіту за січень 2014 року – № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці».

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики.

 

3. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Форму державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», затверджену наказом Держстату України від 16 серпня 2012 року № 355 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» – з 01 січня 2014 року.

5.2. Наказ Держстату України від 16 серпня 2012 року № 355 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» –  з 03 лютого 2014 року.

5.3. Наказ Держкомстату від 29 червня 2011 року № 163 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці»  –  з 03 лютого 2014 року.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

В.о. Голови

В.О.Піщейко