ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

09.08.2013

м. Київ

№ 242

 

 

Про внесення змін до наказу Держстату України від 01 серпня 2012 № 320 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів"

 

  

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики фінансів і отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Держстату України від 01 серпня 2012 року № 320 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" (далі - наказ) такі зміни:

у пункті 1 слова та цифри "ввести її у дію з 01 січня 2013 року" замінити словами та цифрами " ввести її у дію з 01 січня 2014 року".

 

2. Внести до форми державного статистичного спостереження № 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів", затвердженої наказом, такі зміни:

слова "№ 2-Б (річна, квартальна)" замінити словами "№ 2-Б (річна)";

 

у колонці "Термін подання" цифру та слово "9 лютого" замінити цифрою та словом "28 лютого", а слова та цифри "квартальна – не пізніше 25 числа місяца, що настає за звітним періодом" вилучити.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

В.о. Голови

В.О.Піщейко