ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

13.08.2013

м. Київ

№ 247

 

 

Про внесення змін до наказу Держстату України від 01.08.2012 № 321 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики"

 

  

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі структурної статистики й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Внести до наказу Держстату України від 01 серпня 2012 року № 321 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики" (далі – наказ) таку зміну:

у пункті 1 слова та цифру "починаючи зі звіту за 2012 рік" замінити словами та цифрою "починаючи зі звіту за 2013 рік".

 

2. Внести до форм державних статистичних спостережень № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" та № 1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства", затверджених наказом, такі зміни:

2.1. У формі № 1-підприємництво (річна):

2.1.1. Замінити у колонці "термін подання" цифру та слово "9 лютого" цифрою та словом "28 лютого".

2.1.2. У розділі 4 "Розподіл матеріальних витрат і витрат на оплату послуг, використаних у виробництві, за продуктами та послугами":

у рядку 413 колонки "Б" цифру "19" замінити цифрою "19.1" та в колонці "В" цього рядка слова "Кокс та продукти нафтоперероблення (бензин, гас, газойлі (дизельне паливо), мастила з олив, торф'яні брикети тощо)" замінити словами "Кокс та коксопродукти (кокс і напівкокс, смоли кам'яновугільні, кокс пековий тощо)";

у рядку 432 колонки "В" слова "Послуги з поточного ремонту будівель, споруд, доріг тощо" замінити словами "Послуги з будівництва, з поточного ремонту будівель, споруд, доріг тощо";

форму доповнити новим рядком 472 з кодом за СКП-2011 "19.2" та з таким найменуванням продуктів та послуг "Продукти нафтоперероблення (бензин, гас, газойлі (дизельне паливо), оливи та мастила нафтові, торф'яні брикети тощо)".

2.1.3. Розділ 9 "Методи оцінки вибуття запасів" вилучити. У зв’язку з цим розділ 10 "Основні показники по місцевих одиницях" уважати розділом 9.

2.2. У формі № 1-підприємництво (коротка) (річна):

2.2.1. Замінити у колонці "термін подання" цифру та слово "9 лютого" цифрою та словом "28 лютого".

2.2.2. Розділ 6 "Методи оцінки вибуття запасів" вилучити.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

В.о. Голови

В.О.Піщейко