ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

05.09.2013

м. Київ

№ 268

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики енергетики та бірж

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики енергетики та діяльності бірж і отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики енергетики та діяльності бірж, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за 2013 рік:

№ 4-мтп (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти";

№ 11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії";

№ 11-мтп (вер) (річна) "Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів";

№ 11-мтп (паливо) (річна) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт";

№ 11-ер (річна) "Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії";

№ 1-біржа (річна) "Звіт про діяльність біржі".

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність з 01 січня 2013 року:

5.1. Форми державних статистичних спостережень № 4-мтп (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти", № 4-мтп (св) (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти", № 11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", № 11-мтп (паливо) (річна) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт", № 11-ер (річна) "Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії", № 1-біржа (квартальна) "Звіт про діяльність біржі", затверджені наказом Держкомстату від 05 вересня 2011 року № 222 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків".

5.2. Форму державного статистичного спостереження № 11-мтп (вер) (річна) "Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів", затверджену наказом Держкомстату від 15 липня 2010 року № 281 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко