ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

20.09.2013

м. Київ

№ 284

 

 

Про внесення зміни до форми державного статистичного спостереження № 2-ферм (річна) "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік"

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 31 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 396/2011, враховуючи положення статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою приведення нормативно-правових актів у галузі статистики у відповідність із нормами чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до форми державного статистичного спостереження № 2-ферм (річна) "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату України від 14 червня 2013 року № 181 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства", таку зміну:

 

у колонці "Термін подання" цифри "20" замінити цифрами "28".

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко