ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

23.10.2013

м. Київ

№320

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу за 20__ рік"  

  

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень із питань діяльності дошкільних навчальних закладів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження зі статистики діяльності дошкільних навчальних закладів № 85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу за 20__ рік" (далі – форма), що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2013 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на дошкільні навчальні заклади.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2014 року наказ Держкомстату України від 01 листопада 2011 року № 282 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу за 20__ рік".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

В.о. Голови

Н.С.Власенко