ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

24.10.2013

м. Київ

№321

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, основних засобів та будівництва

 

  

 

 

Відповідно до підпункту 31 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 396/2011, статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, основних засобів та будівництва й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, основних засобів та будівництва, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. № 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів", починаючи зі звіту за 2013 рік.

1.2. № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію", починаючи зі звіту за 2013 рік.

1.3. № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт", починаючи зі звіту за січень 2014 року.

1.4. № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", починаючи зі звіту за січень–березень 2014 року.

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 2-інвестиції (річна) – на юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

2.2. № 11-ОЗ (річна) – на юридичні особи – підприємства.

2.3. № 2-інвестиції (квартальна) – на юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

2.4. № 1-кб (місячна) – на юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

 

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень,  затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Із 01 січня 2014 року – форму № 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів", затверджену наказом Держстату України від 20 липня 2012 року № 308  "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва".

5.2. Із 01 лютого 2014 року – форму № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт", затверджену наказом Держстату України від 20 липня   2012 року № 308  "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва".

5.3. Із 01 квітня 2014 року – форму № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", затверджену наказом Держстату України від 20 липня 2012 року № 308  "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва".

5.4. Із 01 січня 2014 року – наказ Держстату України від 11 грудня      2012 року № 514 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики основних засобів № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

 Голова

О.Г.Осауленко