ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

02.12.2013

м. Київ

№366

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства" та № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу"

 

  

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за 2013 рік – № 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства".

1.2. Зі звіту за січень 2014 року – № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу".

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 7-торг – на всіх юридичних осіб або їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями.

2.2. № 1-торг (нафтопродукти) – на юридичних осіб або їхні відокремлені підрозділи, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через автозаправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. З 01 січня 2014 року – форму № 7-торг, затверджену наказом Держстату України від 01 серпня 2012 року № 323 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства".

5.2. З 01 лютого 2014 року – форму № 1-торг (нафтопродукти), затверджену наказом Держстату України від 01 серпня 2012 року № 323 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

 Голова

О.Г.Осауленко