ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

05.12.2013

м. Київ

№376

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-торг  (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства" та додатку до цієї форми

 

  

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести у дію, починаючи зі звіту за І квартал 2014 року:

1.1. Форму державного статистичного спостереження № 3-торг (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства", що додається.

1.2. Додаток до форми № 3-торг "Довідник товарних груп та товарів за статистичною класифікацією продукції (СКП)", що додається.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження та додаток до цієї форми, затверджені цим наказом, на юридичних осіб або їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати такою, що втратила чинність, з 01 квітня 2014 року форму державного статистичного спостереження № 3-торг, затверджену наказом Держкомстату від 13 грудня 2011 року № 343 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень і первинної облікової документації зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства " зі змінами.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

 Голова

О.Г.Осауленко