ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

12.12.2013

м. Київ

№388

 

 

Про затвердження інструментарію для проведення державного статистичного вибіркового опитування відвідувачів (туристів та одноденних відвідувачів) щодо  визначення обсягу туристичних витрат в Україні та за кордоном

 

  

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та з метою визначення обсягу туристичних витрат в Україні та за кордоном

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного вибіркового опитування № 1-тур (одноразова) "Анкета вибіркового опитування відвідувачів (туристів та одноденних відвідувачів) щодо визначення обсягу туристичних витрат в Україні та за кордоном" (далі – анкета), що додається.

 

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних анкети, затвердженої цим наказом.

 

3. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних анкети, затвердженої цим наказом.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2014 року наказ Держкомстату України від 21 червня 2005 року № 155 "Про вибіркове  опитування відвідувачів (туристів та одноденних відвідувачів) щодо  визначення обсягу туристичних витрат в Україні та за кордоном".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

 Голова

О.Г.Осауленко