ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

27.02.2013

м. Київ

№ 67

 

 

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»  

  

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затвердженої наказом Держкомстату від 26 жовтня 2009 року № 403, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2009 року за № 1211/17227, такі зміни:

 

1.1. У розділі II:

 

абзац другий пункту 2.2 після слів «у тому числі звільнених» доповнити словами та цифрами «, а також поновлених на посаді за рішенням суду (стаття 235 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП))»;

 

пункт 2.7 доповнити новим реченням такого змісту: «У цьому рядку відображається також оплата працівнику за час вимушеного прогулу, що нарахована за рішенням суду в розмірі середнього заробітку при поновленні його на посаді (стаття 235 КЗпП), якщо він продовжує працювати на підприємстві.».

 

1.2.   У розділі IIІ:

 

в абзаці першому пункту 3.1 слова «грудень–січень» замінити словами «січень–грудень», а слова «листопад–січень» замінити словами «січень–листопад»;

 

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. У рядку 2040 відображається сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, строк виплати яких минув до кінця звітного періоду, аналогічно порядку, передбаченому в пункті 3.1 цього розділу Інструкції. Вона враховує кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату застрахованим особам: допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання, а також кошти підприємства з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (уключаючи непрацездатність, пов’язану з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням).»;

 

у пункті 3.6:

в абзаці першому слова та цифри «код статті бюджетної класифікації 1111 – заробітна плата» замінити словами та цифрами «код статті бюджетної класифікації 2111 – заробітна плата»;

 

в абзаці другому слова та цифри «код статті бюджетної класифікації 1341 – виплата пенсій і допомоги» замінити словами та цифрами «код статті бюджетної класифікації 2710 – виплата пенсій і допомоги»;

 

в абзаці першому пункту 3.7 слова та цифри «код статті бюджетної класифікації 1111 – заробітна плата» замінити словами та цифрами «код статті бюджетної класифікації 2111 – заробітна плата».

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

Голова

О.Г.Осауленко